Новини

Сови и керкенези се размножават в Спасителния център

Сови и керкенези се размножават в Спасителния център

02.06.2009

Голяма радост за екипът ни са трите бебета забулени сови (Tyto alba), излюпени преди две седмици в стационара на Центъра. Родителите са птици с трайни увреждания, които след рехабилитационния период бяха включени в размножителната програма.
Други горди родители на шест малки са двойка керкенези (Falco tinunculus). Птиците се излюпиха преди една седмица и от тогава родителите неуморно се грижат за тях, с неизменната помощ на екипа на Центъра разбира се. Напомняме, че тази двойка беше осиновена от децата от няколко социални институции в Стара Загора. За целта беше проведен Великденски базар на изкуствата, в който децата сами изработиха и продаваха свои произведения. В замяна птиците се отблагодариха с най-многобройното люпило, отглеждано до сега в Центъра. Децата са поели и ангажимента да се включат в освобождаването на малките, след като те пораснат и станат готови за самостоятелен живот.
Друга двойка - белоглавите лешояди (Gyps fulvus) също се включиха в размножителната програма. За съжаление тази година те нямаха успех, въпреки, че с голяма всеотдайност се грижиха за единственото си яйце. Вярваме, че следващата година те ще използват натрупаният опит и се надяваме резултатът да е малко пухкаво пиленце.