Служители

НЕ ТРЯБВА НЕПРЕМЕННО ДА СТЕ ЛУД, ЗА ДА РАБОТИТЕ ПРИ НАС, НО ВСЕ ПАК ПОМАГА... Кърт Вонегът

..........

Ивайло Клисуров - Управител

Организира и управлява дейността на Спасителния център за диви животни в административно отношение. Ръководи дейностите по различните проекти свързани със Спасителния център. Поддръжка активната връзка с държавни, общински и неправителствени организации на регионално, национално и международно ниво. Участва активно в управлението на екипа и оперативната дейност. Прочети повече ...

Д-р Руско Петров - Ветеринарен лекар, Оперативен управител на Спасителния център за диви животни, Отговорник доставки, Сътрудник прием пациенти и реанимация.

Руско е оперативния управител на Спасителния център. Той, също, отговаря за доставките на храни и материали за дейността на Центъра, а те са толкова разнородни и трудно откриваеми в нашата действителност, че е цяло изкуство да се справяш успешно с тази задача. Освен с доставките, Руско работи в Реанимацията.  Прочети повече ...

Д-р Христина Клисурова - Ветеринарен лекар. Връзки с обществеността и Отговорник документооборот.

Активно координира връзките с обществеността, медии и държавни институции. Разработва нови проекти и отговаря за дарителската и осиновителната програми на Спасителния център. Поддържа базата данни и документацията, във връзка със Закона за биологичното разнообразие и Закона за ветеринарно-медицинската дейност. Организира информационни кампании за дейността на Центъра и опазването на редки видове. Прочети повече ...

Николай Арабаджиев - Отговорник Стационарни пациенти и Посетителска част

Дългогодишен доброволец в Зелени Балкани, вече като служител, той е главната действаща фигура при създаването на добри условия за стационарните пациенти на Спасителния център, за което му помага вродената му интуиция към животните. Отговоря за ежедневните грижи за животните в посетителската част и участва активно в поддръжката на базата. Прочети повече ...

Пеньо Милев - сътрудник звено Поддръжка и обслужване в Спасителен центъра за диви животни в посетителска, рехабилитационна и размножителна част.

Пеньо е в Спасителния център от началото на лято 2012. Неговите основни задължения са свързани най-вече с обслужването на стационара на Спасителния център. Включва се както в храненето и хигиената на животните и помещенията им, така и в поддръжката на базата, като цяло.  Прочети повече ...

Йорданка Василева - координатор размножителна програма, проект Живот за белошипата ветрушка LIFE19 NAT/BG/001017

Йорданка или Данчето, както всички й казваме, е дългогодишна доброволка на Зелени Балкани и Спасителния център за диви животни. Сега тя работи при нас по проект "Нова надежда за египетския лешояд", изпълняван с  подкрепата на финансовия инструмент LIFE на Европейския Съюз.  Прочети повече ...

Андреана Дичева - сътрудник проект „Светло бъдеще за черния лешояд“, LIFE14 NAT/BG/649

Андреана е дългогодишен доброволец на Зелени Балкани и на Спасителния център за диви животни. Сега, вече, тя е и част от екипа на Центъра, като  сътрудник по проект „Светло бъдеще за черния лешояд“, LIFE14 NAT/BG/649. От друга страна Анди, както всички я наричаме, се грижи за птиците, обитаващи посетителския кът, както и тези, като Мишо, Лули и Владко, които можете да подържите, гостувайки ни. Тя отговаря и за групите посетители в Центъра.

От друга страна, естествено, Анди участва във всички дейности по грижите за обитателите на Центъра. Грижи, които включват хранене, хигиена, обогатяване на средата. Прочети повече ...

Д-р Стефка Димитрова

Д-р Димитрова е част от екипа ветеринарни лекари на Спасителния център. Тя работи в амбулаторията и реанимацията на Центъра, като отговаря за пристигащите пациенти и тяхното лечение. Прочети повече ...

Димитър Славов - полеви сътрудник проект "Нова надежда за египетския лешояд"

Дългогодишен доброволец в Спасителния център на Зелени Балкани, сега Димитър (Метъла, както всички тук го наричаме) е част от проект "Нова надежда за египетския лешояд". Той ще се грижи за "нашите млади египетски лешояди на терен, но в същото време ще подпомага работата на размножителите и гледачите в Спасителния център. Прочети повече ...

Димитър Тодоров - Координатор размножителна програма проект "Нов живот за египетския лешояд" LIFE16 NAT/BG/000874

Като член на екипа ни, Димитър, или Малкия Митак, както всички тук го наричаме, е преминал през доста от дейностите на Центъра. Отзивчив и работлив, бидейки част от проекта "Нов живот за египетския лешояд", той и до сега не отказва съдействие на всеки, който о помоли за това! Прочети повече ...

Ивелина Петкова - Технически секретар, проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017

Ивелина е природозащитник  по душа и убеждения! Навсякъде в ежедневието и работата ки тя се ръководи от тези свои принципи, ето защо съвсем логично се вписа в екипа на проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017.
  Прочети повече ...