Служители

НЕ ТРЯБВА НЕПРЕМЕННО ДА СТЕ ЛУД, ЗА ДА РАБОТИТЕ ПРИ НАС, НО ВСЕ ПАК ПОМАГА... Кърт Вонегът

..........

Ивайло Клисуров - Управител

Организира и управлява дейността на Спасителния център за диви животни в административно отношение. Ръководи дейностите по различните проекти свързани със Спасителния център. Поддръжка активната връзка с държавни, общински и неправителствени организации на регионално, национално и международно ниво. Участва активно в управлението на екипа и оперативната дейност. Прочети повече ...

Д-р Руско Петров - Ветеринарен лекар. Оперативен управител на Спасителния център за диви животни; Отговорник доставки; Сътрудник прием пациенти и реанимация.

Руско е оперативния управител на Спасителния център. Той, също, отговаря за доставките на храни и материали за дейността на Центъра, а те са толкова разнородни и трудно откриваеми в нашата действителност, че е цяло изкуство да се справяш успешно с тази задача. Освен с доставките, Руско работи в Реанимацията.  Прочети повече ...

Д-р Христина Клисурова - Ветеринарен лекар. Връзки с обществеността и Отговорник документооборот.

Активно координира връзките с обществеността, медии и държавни институции. Разработва нови проекти и отговаря за дарителската и осиновителната програми на Спасителния център. Поддържа базата данни и документацията, във връзка със Закона за биологичното разнообразие и Закона за ветеринарно-медицинската дейност. Организира информационни кампании за дейността на Центъра и опазването на редки видове. Прочети повече ...

Николай Арабаджиев - Отговорник Стационарни пациенти и Посетителска част

Дългогодишен доброволец в Зелени Балкани, вече като служител, той е главната действаща фигура при създаването на добри условия за стационарните пациенти на Спасителния център, за което му помага вродената му интуиция към животните. Отговоря за ежедневните грижи за животните в посетителската част и участва активно в поддръжката на базата. Прочети повече ...

Пеньо Милев - сътрудник звено Поддръжка и обслужване в Спасителен центъра за диви животни в посетителска, рехабилитационна и размножителна част.

Пеньо е в Спасителния център от началото на лято 2012. Неговите основни задължения са свързани най-вече с обслужването на стационара на Спасителния център. Включва се както в храненето и хигиената на животните и помещенията им, така и в поддръжката на базата, като цяло.  Прочети повече ...

Йорданка Василева - Сътрудник египетски лешояд проект "Нова надежда за египетския лешояд"

Йорданка или Данчето, както всички й казваме, е дългогодишна доброволка на Зелени Балкани и Спасителния център за диви животни. Сега тя работи при нас по проект "Нова надежда за египетския лешояд", изпълняван с  подкрепата на финансовия инструмент LIFE на Европейския Съюз.  Прочети повече ...

Андреана Дичева - Отговорник размножаване ловни соколи

Андреана е дългогодишен доброволец на Зелени Балкани и на Спасителния център за диви животни. Сега, вече, тя е и част от екипа на Центъра, като отговорник размножаване ловни соколи към проект "Завръщане на ловния сокол в България". От друга страна Анди, както всички я наричаме, се грижи за птиците, обитаващи посетителския кът, както и тези, като Мишо, Лули и Владко, които можете да подържите, гостувайки ни.

От друга страна, естествено, Анди участва във всички дейности по грижите за обитателите на Центъра. Грижи, които включват хранене, хигиена, обогатяване на средата. Прочети повече ...

Д-р Стефка Димитрова

Д-р Димитрова е част от екипа ветеринарни лекари на Спасителния център. Тя работи в амбулаторията и реанимацията на Центъра, като отговаря за пристигащите пациенти и тяхното лечение. Прочети повече ...

Димитър Славов - полеви сътрудник проект "Нова надежда за египетския лешояд"

Дългогодишен доброволец в Спасителния център на Зелени Балкани, сега Димитър (Метъла, както всички тук го наричаме) е част от проект "Нова надежда за египетския лешояд". Той ще се грижи за "нашите млади египетски лешояди на терен, но в същото време ще подпомага работата на размножителите и гледачите в Спасителния център. Прочети повече ...

Дарина Енева - сътрудник Спосителен център

Дарина е сред дългогодишните доброволни сътрудници на Спасителния център. Всеотдайна и работлива, тя бе част от нашата "армия" доброволци, без които Спасителният център на Зелени Балкани не би бил възможен. Сега, вече, Дарина е част от екипа ни и продължава да дава от себе си за ранените диви животни и опазването на дивата природа, вече в редиците служителите на Зелени Балкани! Прочети повече ...

Д-р Моника Тонева - ветеринарен лекар

Моника е един от ветеринарните лекари на Спасителния център. Тя работи в амбулаторията, реанимацията и бебешкия сектор., като се грижи за ранените, болните и дивите сирачета на Центъра. Освен това е една от приемащите сигнали в Центъра, човек, който точно и адекватно може да ви насочи към правилните действия за спасяване на ранената дива природа! Прочети повече ...