Новини

След карантината, 29 испански лешояди са в новия си дом – Балкана!

След карантината, 29 испански лешояди са в новия си дом – Балкана!

10.08.2012
След едномесечен престой в Спасителния център, за 29-те лешояди дойде време за настаняване в новия им дом, в рамките на проект Завръщане на лешоядите в България LIFE08 NAT/BG/278.

За Врачански Балкан заминаха две млади женски, които бяха пуснати в адаптационната клетка при други осем лешояда, пристигнали по-рано при предишни трансфери.

В освободената на 03.08.2012 г. клетка в Централен Балкан бяха настанени общо 7 млади белоглави лешояди. Надяваме се те да се сработят с птиците, които по-рано бяха пуснати на свобода.

За Сините камъни отпътува най-голямата група – 15 птици, 13 от които – възрастни лешояди. Причината за избора това място е изключително обнадеждаващото първо загнездване на свобода на белоглави лешояди, освободени в района на Котел. Клетката в Котел не е достатъчно голяма, за да събере такъв брой птици, но е достатъчно близо, за да се надяваме, че с освобождаването на още възрастни птици в района, ще успеем да създадем истинска размножаваща се колония в Стара планина от петдесет години насам!

Останалите пет лешояда заминаха за програмата за възстановяване на вида в Кресна, изпълняван от нашите колеги и приятели от Фонда за дивага флора и фауна.

Пожелаваме мир и сговор на новодомците и скоро да опитат крилата си в небето над Балкана!

За повече информация:
Елена Кметова – ръководител на проекта – 0885219557; ekmetova@greenbalkans.org