Новини

Скъпи приятели

Скъпи приятели

02.11.2018
До момента сме събрали 1200 лева, остават ни още 800, за да осъществим транспорта на черния лешояд, дарен ни от холандския зоопарк Ouwehands Dierenpark Rhenen.
 
Припомняме, че птицата ще се включи в размножителната програма на този изчезнал от страната ни вид, за чието завръщане работим. Програмата ще се осъществи в Спасителния център за диви животни към Зелени Балкани.

Той ще замести мъжкият, с който разполагаме в момента, и който не е способен да създава поколение.

Стани част от завръщането на черните лешояди в страната ни!
Дари средства по сметка в лева:

Банка Пиреос
клон Стара Загора
IBAN BG86PIRB71731603379530
BIC PIRBBGSF

Сметка в евро:
IBAN BG25PIRB71731605323247
BIC PIRBBGSF

или чрез PayPal:
 


За допълнителна информация:
Елена Стоева,
моб. тел.0887574699, e-mail: etilova@greenbalkans.org
Зоопаркът са част от Европейската програма за размножаване на редки видове, извън естествената им среда (EEP), която се осъществява от Асоциацията на зоопарковете и аквариумите (EAZA).