Новини

Скелети на загинали птици ще подпомагат обучението на млади ветеринарни специалисти

Скелети на загинали птици ще подпомагат обучението на млади ветеринарни специалисти

27.09.2012
За наше огромно съжаление някои от тях не доживяха топлите пролетни лъчи. Те бяха открити мъртви и докарани в Спасителния център на Зелени Балкани за изясняване причината за смъртта. Специалистите установиха, че най-много от тях са намерили смъртта си върху стълбовете от електропреносната мрежа или от заложена отрова за едри хищници. Много малко от лешоядите, които принципно постъпват от спасителни и рехабилитационни центрове в Испания, просто не бяха успели да се адаптират към суровата българска зима...

За съжаление, отново човекът е в основата на загубата на тези великолепни птици, пристигнали тук чак от другия край на Европа!

Въпреки трагичния си край, загиналите лешояди продължават своите истории...

След всички задължителни специализирани изследвания, които им бяха направени, с помощта на ветеринарните специалисти от катедра “Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология” на Тракийския университет, бяха изработени три скелета. Единият от тях дарихме на Професионална гимназия по ветеринарна медицина “И.П. Павлов”, вторият - на Регионалния природонаучен музей в Пловдив, а третият остана за целите на Спасителния център за диви животни.

Това не бе утеха за нашата голяма загуба, но пък ни вдъхна надежда, че младите специалисти природолюбители и ветеринарни лекари ще могат нагледно да получават знания за дивите птици, за да могат един ден да са им в помощ.

Специални благодарности изказваме на Николай Ганев, Ветеринарен лекар в катедра “Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология” във Ветеринарно медицинския факултет на Тракийския университет, Стара Загора, както и на Краси Ончева, студентка в същото висше учебно заведение.

Руско Петров - Ветеринарен лекар
Оперативен управител Спасителен център за диви животни, Зелени Балкани - Стара Загора
Тел.: 0884877544; e-mail:
rpetrov@greenbalkans-wrbc.org