Новини

Сираче белошипо ветрушче се излюпи в инкубаторите на Спасителния център на Зелени Балкани

Сираче белошипо ветрушче се излюпи в инкубаторите на Спасителния център на Зелени Балкани

21.06.2016
Това е една история за надеждата, която никога не трябва да губим, въпреки очевидните факти и неоспоримите доказателства.

Разказът ни започва преди няколко дни, когато екипът на проект „Възстановяване на белошипата ветрушка“ LIFE11 NAT/BG/360 намира умряла, женска, белошипа ветрушка в района на Модула за освобождаване и адаптация на белошипи ветрушки в село Левка, Сакар.

Заради постоянният мониторинг, който екипът на проекта извършва, веднага бе установено коя, точно, е женската птица и къде в колонията е гнездовата й платформа. Бяхме убедени, че птицата има яйца факт, който се потвърди след проверка на гнездото . И въпреки опасенията ни, че петте яйца на са стояли твърде дълго без майчината топлина, ние решихме да им дадем втори шанс .

Две от тях поставихме в гнездо на други птици от колонията, а три отнесохме и сложихме в инкубатор в Спасителния център. После  …. зачакахме.

И ето че чудото се случи. Тази сутрин в инкубатора ни посрещна излюпена белошипа втрушка…

За наше огромно щастие малкото е съвсем здравичко, силничко и пълно с желание за живот. Екипът ни веднага се зае с изхранването му. А, ако всичко върви по план, скоро малкото ще бъде предадено на приемни родители във волиерите на Спасителния център.

От друга страна, от сигурен източник знаем, че утре - другиден от двете яйца, подложени на приемна двойка в Левка, ще се  пръкнат малки белошипски бебета.

Така че светът е пълен с чудеса! Продължавайте да вярвате в тях!

За повече информация:
Йорданка Василева - Спасителен център за диви животни, Зелени Балкани
Сътрудник белошипе ветрушка проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360
e-mail.: yvasileva@greenbalkans-wrbc.org; тел.: 0882707035