Животно в беда?

ЩЪРКЕЛИ ПРЕЗ ЗИМАТА!

ЩЪРКЕЛИ ПРЕЗ ЗИМАТА!

Всяка зима в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани постъпват десетки сигнали за „бедстващи” бели щъркели.  Загрижени, хора се обаждат притеснени, че в средата  на зимата са видели самотен бял щъркел. Според едни той е вече стар и е изоставен от ятото, според други е млада, заблудила се птица, а според трети е птица  от местната двойка, очакваща партньора си, след смъртта му... Не малко хора отдават този „феномен” и на глобалното затопляне. Всъщност всички тези предположения са по-скоро „градски легенди”, и почти винаги нямат нищо общо с истината.

А тя е:
Незнайно защо някои щъркели остават през зимата по нашите земи, като те може да са местни, или прелетни от по-северни страни. Обикновено си избират места , където могат да се хранят – най-често незамръзнал язовир или река. А когато зимата стане твърде студена, и най-вече източникът на храна  - реката или язовирът  замръзнат, птицата се придвижва на юг. И за това си има обяснение. Щъркелите правят така наречената „хранителна миграция”. Т.е. те мигрират на юг, защото тук нямат с какво да се хранят.  Насекоми, дребни влечуги, мишевидни гризачи, не се срещат през зимата, и на нашите бели приятели се налага да мигрират в „топлите страни”, където по това време те са в изобилие.  А ако си намериш с какво да се прехранваш по-наблизо защо ти трябва да „биеш” толкова път?

Естествено винаги има изключение, и в някои от случаите се налага намесата на специалисти. Ето защо ние, от Спасителния център приканваме всеки видял щъркел през зимата да уведоми компетентните органи в лицето на РИОСВ или екипът на Спасителния център.

В нашата практика често се случва да получим сигнали за „бедстваща група бели щъркели“, които всъщност се оказват големи бели чапли. За разлика от белите щъркели, големите бели чапли са вид, който нормално зимува у нас. Обикновено могат да бъдат видени на групи в оризища, край реки, язовири, езера... Естествено неопитното око трудно би различило щъркел, от чапла, особено от далече, нещо, с което екипа ни винаги има предвид!

NB! Екипът на Спасителния център НЕ препоръчва подхранването на щъркелите останали да зимуват у нас. Както писахме по-горе белите щъркели правят хранителна миграция. Обикновено те остават на места с наличие на храна - язовири, реки. Ако тези места замръзнат, пернатите се изтеглят по-на юг, следвайки инстинкта си. Изкуственото подхранване ще обърка и ще попречи на този естествен ход на щъркелите.
И запомнете - всеки случай е специфичен за това винаги се консултирайте със специалисти, ТАКА НАИСТИНА ИМА ШАНС ДА ПОМОГНЕТЕ НА ПТИЦАТА, ако е в беда!


Съветът на специалистите:
Ако видите здрав, летящ, бял щъркел посред зима и птицата не е ранена,  няма повод за притеснение. Желателно е, обаче, да се свържете с РИОСВ или с нас и да опишете случая, за да преценим дали се касае за „зимуващ” в България, или за бедстващ щъркел.


Телефоните на които можете да ми се обаждате са:
0886570053 – Д-р Христина Клисурова;
0884877544 – Д-р Руско Петров;
042 607741 – Спасителен център за диви животни


Част от снимките са предоставени от Дарен Уиикс

За повече информация:
Христина Клисурова

тел.: 0886570053; e-mail: hhristova@greenbalkans.org