Новини

Шест защитени вида птици се размножават в Спасителния център на Зелени Балкани

Шест защитени вида птици се размножават в Спасителния център на Зелени Балкани

25.05.2016
Тази година шест вида птици, всички те защитени по Закона за биологичното разнообразие на Република България, а някои от тях и изчезнали от страната ни, се размножават в Спасителния център на Зелени Балкани.

Ще започнем с безспорно най-значимото събитие не само за Зелени Балкани, но и за природозащитниците в цяла България – успешно размножените тази година брадати лешояди. Те не само се размножиха успешно, нещо, което не се бе случвало от 60 години насам, но и имаха и не едно, а цели две малки.

Друг, изчезнал от пределите на страната ни вид, който Зелени Балкани вече няколко години се бори да върне отново и който се размножава успешно в Центъра, е белошипата ветрушка. Имаме сформирани 18 двойки с общо 90 яйца, а броят на новоизлюпените малки във волиерите на Центъра ежедневно расте. Дейностите по размножаването, част от проект „Възстановяване на белошипата ветрушка“ LIFE11 NAT/BG/360, включват последващо освобождаване на малките в Модула в село Левка.

Друг вид, изчезнал като гнездящ от България, и успешно размножаващ се вече няколко години при нас е ловният сокол. Както тази, така и предходните години, всички излюпени в Спасителния център малки ще бъдат освободени в специални адаптационни волиери, като част от дейностите по проект „Възстановяване на ловния сокол в България“.

Сред успешно размножилите се и то не само тази година птици са и забулените сови. Те, за разлика от предходните, са родители с трайни увреждания, преминали курс на лечение в Центъра, но останали инвалиди. Това, обаче, в никакъв случай не им пречи не само да имат свое поколение, че и по два пъти на година, но също така да са много успешни приемни родители на диви сирачета.  А в последствие всички малки са освобождавани посредством адаптационни волиери от Центъра.

Следващите, със сходна на забулените сови съдба, са кукумявките. Вече няколко години, като родители с трайни увреждания, те отглеждат десетки свои и чужди малки, които в последствие успешно освобождаваме в природата.

Последните птици, размножаващи се в Спасителния център, с които ще ви запознаем това са керкенезите. Те са и с най-голям стаж, тъй като повече от 15 години видът се размножава при нас. Родителите и те с трайни увреждания, отдавна са свикнали да приемат чужди, осиротели, малки и да ги отглеждат, като свои. А след това всички следват съдбата на останалите излюпени във волиерите на Спасителния център мъници – да полетят към свободата.

Всъщност с керкенезите нашият разказ не приключва. Все още имаме надежда белоглавите лешояди, които отдавна мътят своето яйце, да ни изненадат приятно в края на месеца.

Но дали ще можем да увеличим броя на размножаващите се в Спасителния център на Зелени Балкани видове от 6 на 7, това само времето ще покаже.

А до тогава екипът ни ще подпомага с каквото може на нашите пернати родители в отглеждането  на поколението мъници 2016 на Спасителния център.

За повече информация:
Христина Клисурова - Връзки с обществеността
Спасителен център за диви жеивотни - Зелени Балкани
Тел.: 0886570053, e-mail: hhristova@greenbalkans.org