Новини

Шест птици полетяха в небето над София

Шест птици полетяха в небето над София

17.08.2013
Пред очите на доброволци, дарители, приятели на Зелени Балкани и медии птиците направиха първия си полет. Децата, присъстващи на събитието, освободиха керкенезите, а за мишеловите имахме нужда от по-твърда ръка.

Два от керкенезите са излюпени в Спасителния център за диви животни. Родителите им, лекувани в Центъра, са с трайни увреждания, които не позволяват живот в дивата природа. Двата млади керкенеза, освободени край София, са петото подред поколение на двойката.

Всички останали птици са млади, постъпили от цялата страна и доотгледани в Спасителния център. Белоопашатият мишелов е намерен край Шумен, керкенезите са от Русе и Сливен, а обикновеният мишелов е от Щъркелово гнездо, край язовир Искър.

Пожелаваме успех и попътен вятър на младите птици, защото предизвикателствата пред тях тепърва предстоят.

За повече информация:
Христина Клисурова - Ветеринарен лекар
Връзки с обществеността Спасителен център за диви животни
СНЦ Зелени Балкани – Стара Загора
e-mail:
hhristova@greenbalkans.org; моб. тел.: 0886570053