Новини

Сезонът на профилактичните прегледи и последните щъркели на път

Сезонът на профилактичните прегледи и последните щъркели на път

16.10.2017
То беше отдавна, още в средата на септември, но сега му дойде времето да ви разкажем за него – последният профилактичен преглед на белите щъркели в Спасителния център и последното за годината освобождаване на бели щъркели от Центъра.

Този ден ветеринарните специалисти на Центъра прегледаха над 10 птици. Тяхна дясна ръка, естествено, бяха учениците от ПГВМ „И.П.Павлов“ Стара Загора, доброволци по проект „Млади, зелени, надежди“, финансиран от Младежка банка. Младите хора не само присъстваха на прегледа, учиха и попиваха нови знания и умения, но и активно се включиха в дейността.

Другите гост – асистенти на прегледа бяха две чуждестранни стажантки, студентки по ветеринарна медицина от Турция и Гърция.

И като за награда, в края на прегледа, всички, заедно, съпроводиха голяма част от прегледаните щъркели до язовира на село Опан, техен последен пристан, преди началото на миграцията.