Новини

Семинар “Борба с престъпленията срещу дивата природа и модерни технологии за мониторинг на биоразнообразието”.

Семинар “Борба с престъпленията срещу дивата природа и модерни технологии за мониторинг на биоразнообразието”.

03.06.2024
Екип на проект “Живот за брадатия лешояд“ LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE-101113869 взе участие в семинар “Борба с престъпленията срещу дивата природа и модерни технологии за мониторинг на биоразнообразието”.
 
Събитието се проведе в периода 29-31.05.2024 в гр. Габрово и бе организирано от международния проект Nature FIRST (Природата ПЪРВО) в сътрудничество с Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН, а участие взеха над 50 експерта от цял сват.
 
На семинара бе обсъдена темата за преодоляването на конфликти между човека и дивата природа и бяха проведени дискусии, насочени към Стара планина, една от четирите европейски области, включени в проекта.
 
Експерти от Спасителния център за диви животни към Зелени Балкани и проект “Живот за брадатия лешояд“ представиха дейностите, които изпълнява сдружението, свързани с възстановяването на популацията на лешоядните птици в страната. Презентацията “Престъпления срещу дивата природа в България” обобщи работата на Спасителния център при случаи на бракониерство и посегателства срещу диви животни.
 
Благодарим на организаторите за поканата и възможността да вземем участие в семинара!
Контакти от страна на Зелени Балкани:
Ивелин Иванов - Ръководител проект  
моб. тел. +359887589995, e-mail: iivanov@greenbalkans.org

Руско Петров - Оперативен управител - Спасителен център за диви животни
моб. тел. +359884877544, e-mail: rpetrov@greenbalkans.org