Новини

Семействата белошипи ветрушки в Спасителния център на Зелени Балкани – вече с нов дом!

Семействата белошипи ветрушки в Спасителния център на Зелени Балкани – вече с нов дом!

09.02.2023
От няколко дни, семействата белошипи ветрушки на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани, вече са в нов дом!

Той представлява нов, не изграждан до момента в Спасителния център вид волиера за размножаване, изградена в рамките на проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017, изпълняван от Зелени Балкани с финансовото съдействие на програма LIFE на ЕС!

Преди да бъдат преместени, обаче, всички 54 налични птици в Центъра, част от размножителното ято, бяха обстойно прегледани от екипът ветеринарни лекари и техните помощници – студентите по ветеринарна медицина на Тракийския университет!

За щастие, здравословното състояние на всички птици е задоволително, а теглото им в норма!
Така, след профилактично вътрешно и външно обезпаразитяване, оформяне на нокти и клюн и преглед на перата, птиците бяха преместени в новия си дом.

Там, над 35 гнездилки, снабдени с всички удобства, очакват бъдещите си обитатели – семействата белошипи ветрушки!