Новини

С профилактичен преглед на царските орли започна седмицата в Спасителния център за диви животни

С профилактичен преглед на царските орли започна седмицата в Спасителния център за диви животни

12.02.2019
В началото на седмицата проведохме планови профилактичен преглед на двойката царски орли, обитаващи Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани.

Птиците бяха прегледани от ветеринарните специалисти на Центъра, подрязани им бяха ноктите и клюновете, направени им бяха обезпаразитяващи процедури за вътрешни и външни паразити.

Докато ветеринарите се занимаваха с птиците, във волиерата на двойката друга част от екипа на Центъра се занимаваше с подобряване на интериора, почистване и обезпаразитяване на стени, под и гнезда.

Направихме и подобрения в гнездовите платформи на птиците, с което целим да ги атрактираме още повече в размножителния период.

Надяваме се, след като две поредни години женската снасяше яйца, но въпреки често наблюдаваните  копулации те бяха неоплодени,тази година, вече, да се похвалим и с поколение.

А до тогава, продължаваме де си грижим за пернатите ни приятели и тайничко да ги наблюдаваме чрез поставените във волиерата камери за видеонаблюдение.


Допълнителна информация:
Натура 2000

Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

Царски орел
В миналото царският орел е бил една от най-често срещаните птици. Днес популацията на вида за страната се оценява на едва 25–30 двойки, съсредоточени в Сакар планина и Дервентските възвишения. Критично застрашен, видът и неговите местообитания се опазват от екологичната мрежа Натура 2000.Информационните дейности на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани, свързани с царските орли, се изпълняват от проект: „НАТУРА 2000 в България – НОВИ ХОРИЗОНТИ“ - LIFE17 GIE/BG/000371.