Галерия

СПАСИТЕЛНИЯТ ЦЕНТЪР В ДЕЙСТВИЕ - СПАСИТЕЛНИ АКЦИИ

Въпреки, че Центъра не може да откликне на всеки сигнал за бедстваща птица, и на място да и окаже помощ - в много случаи става дума за редки видове, за които се мобилизират всички усилия. Неоценима помощ ни оказват и нашите сътрудници от Доброволната мрежа на Спасителния център.