Галерия

СПАСИТЕЛНИЯТ ЦЕНТЪР - ИСТОРИЯ В КАРТИНКИ

Вижте как се създаваше Спасителният център - Ден след ден, година след година, с труда на стотици ентусиазиране доброволци. От 1992ра до сега....