Новини

СПАСЕНИТЕ 153 КОСТЕНУРКИ ОТНОВО НА СВОБОДА

СПАСЕНИТЕ 153 КОСТЕНУРКИ ОТНОВО НА СВОБОДА

10.06.2009

СПАСЕНИТЕ 153 КОСТЕНУРКИ ОТНОВО НА СВОБОДА

На 10 юни 2009 г. в района на Източни Родопи, Резервата “Вълчи дол” конфискуваните през миналата седмица 153 костенурки бяха пуснати отново на свобода от екипът на Спасителния център на “Зелени Балкани”. Костенурките преминаха кратък курс на рехабилитация и обща укрепителна терапия. За момента са напълно годни да бъдат върнати в естествената среда на живот.

Събитието се състоя в Резерват “Вълчи дол”, в района на яз. Студен кладенец. Екипът на Спасителния център, работи в тясно сътрудничество с Фондация “Геа Челониа” (специализирани в отглеждане и разпространение на двата вида сухоземни костенурки) и РИОСВ – Хасково.

На събитието присъстваха много гости, както и местни и национални медии.

Кратка предистория:

На 3 юни 2009 късно вечерта след съвместна акция на Районно Управление – Раковски и РИОСВ – Пловдив в Спасителния център на Зелени Балкани бяха настанени 153 сухоземни костенурки от двата вида шопоопашата костенурка (Eurotestudo hermanni) и шипобедрена костенурка (Testudo graeca). На втория ден след задържането на извършителите Пловдивският Окръжен съд взе решение и осъди на 1 година условно, 3 години изпитателен срок, 1000 лв. глоба за всеки от нарушителите и конфискация на превозното средство.
Повече информация за предисторията:
http://www.greenbalkans-wrbc.org/show.php?language=bg_BG&id=218&cat_id=35
http://www.greenbalkans-wrbc.org/show.php?language=bg_BG&id=220&cat_id=35


Благодарим на всички спомогнали това да се случи и най–вече на Окръжна прокуратура – Пловдив за светкавичната реакция, която спомогна за своевременното връщане в природата на конфискуваните животни.

За повече информация:

Ивайло Клисуров
042622401 и 0886570052
Управител на Спасителния център