Новини

Ръка за ръка в помощ на дивите животни

Ръка за ръка в помощ на дивите животни

10.10.2017
Ръка за ръка е една от дейностите по проект „Млади, зелени, надежди“ на Зелени Балкани, финансиран от Младежка банка.

В рамките на тази дейност, млади, зелени, надежди, студенти в Тракийския университет в Стара Загора, ще преминат курс на обучение по оказване на първа помощ на бедстващи, диви, животни.

Така, преди дни, под зоркия поглед на ветеринарните специалисти на Центъра, първите студенти преминаха през обучението по време на профилактичния преглед на нощните грабливи птици, постоянни обитатели на Центъра.

През цялото време, освен теоретичните знания, които натрупаха, младите хора имаха възможност да се запознаят отблизо с видовете нощни грабливи птици, както и активно да участват в дейностите но обезпаразитяване, подрязване на клюнове и нокти и общ преглед на пернатите.

Предстоят още няколко, подобни, обучения, целящи привличането на интереса на бъдещите ветеринарни лекари към медицина на дивите животни и подготовката им за работа в реални условия, където все по-често се срещат, като пациенти, диви животни от най-различни видове.