Новини

Родилно отделение за щъркели, или, кой „носи“ бебетата на носачите на бебета?

Родилно отделение за щъркели, или, кой „носи“ бебетата на носачите на бебета?

10.05.2021
През изминалите десет дни, екипът на Спасителния център на Зелени Балкани получи, общо, 4 сигнала за умрели щъркели от мътещи двойки.

На три от сигналите, в селата Трилистник, Ярлово и Белозем, след координация с РИОСВ и представители на местната власт, се отзовахме и прибрахме изоставените яйца в инкубатора на Спасителния център - общо 10 на брой.

Днес, няколко дни след последната спасителна акция в село Трилистник, първите три бебета бели щъркелчета се появиха на бял свят, четвъртото е на път да се излюпи до края на деня, а последното, пето – след най-много ден, два!

Все още с вълнение отглеждаме четирите яйца на печално известната двойка от село Ярлово - Снежи и Ростислав, чиито спасяване стана медийно събитие, благодарение на онлайн поставената до гнездото камера за видеонаблюдение от нашите колеги от БДЗП! За тях, обаче, още е рано да се люпят.

За съжаление, екипът ни има сериозни съмнения относно оцеляването на единственото спасено яйце от случая в село Белозем, тъй като най-вероятно зародишът вътре е мъртъв. Въпреки това, то ще остане още няколко дни в инкубатора, за да сме максимално сигурни, че не грешим!

Четвъртият случай бе за паднало на жици от електропреносната мрежа гнездо в Самоков, чиито яйца екипът ни не успя да спаси, поради не зависещи от нас обстоятелства!  

За констатиране смъртта на всяка от птиците се правят изследвания, чиито резултати очакваме да излязат скоро.

Радваме се да отбележим, че в голяма част от акциите ни на терен, присъстваха студенти от Тракийския университет, наши верни доброволци!

Ще продължаваме да ви информираме за всички интересни събития, които се случват около нашите млади щъркелчета, като се надяваме всичко при тях да е наред и след като ги „изпишем“ от инкубаторното, да можем да го подложим на приемни, диви, двойки!