Новини

Рисковото трасе край Котел уби още един белоглав лешояд

Рисковото трасе край Котел уби още един белоглав лешояд

18.12.2017
На 1ви декември по сигнал на гражданин, бе открит трупа на белоглав лешояд в района на град Котел. На сигнала веднага се отзова служител на проект Светло бъдеще за черния лешояд LIFE14 NAT/BG/649, от Фонда за дивата флора и фауна, който за съжаление потвърди, че става дума за редкия вид птица.

Лешоядът е намерен до едно от трасетата от електропреносната мрежа, което бе определено като крайно рискови за едрите хищни птици, обитаващи района. Птицата има фрактура на лява раменна кост, което е пряката причина за смъртта. Фрактурата вероятно e причинена от сблъсък с електопроводите. Това е 5 птица, убита от опасното трасе....

По маркировките на птицата - пръстен и крилометки с надпис K9V бе установено, че тя е била освободен на 23.04.2016 г. над Долно Озирово, а последно е установен през м. 03. 2017 г. в ПП "Врачнски Балкан", редовно наблюдавана на площадката за подхранване в град Котел. Птицата е била внесена от Испания като част от програмата за възстановяване на вида в Стара планина, по която работят съвместно Зелени Балкани, Фонда за дивата флора и фауна и Дружеството за защита на хищните птици. За съжаление необезопасените електропроводи се оказаха един от основните заплахи за възстановяването на вида.

Екипът на проект  LIFE14 NAT/BG/64 ще подготви сигнал до ЕVN и съответните институции с настояване за обезопасяване на съответното трасе, за което сме готови да съдействаме и да предоставим нужните съоръжения за обезопасяването на стълбовете, както и с съдействие от страна на персонала ни, консултации и по всякакъв възможен начин.