Новини

Рибарски кукички и корда като заплаха за водолюбивите птици

Рибарски кукички и корда като заплаха за водолюбивите птици

18.09.2019
Всички сме виждали последиците за дивите животни от нашите отпадъци, особено когато става въпрос за водолюбиви видове птици или морски животни – заплетени в рибарски мрежи, найлонови торбички, всичките малки пластмасови парченца, които поглъщат, приемайки, че са храна и още много примери.

В Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани, ветеринарите най-често се сблъскват с млади щъркели, които никога няма да напуснат гнездата си и да се отправят на юг. Причина е заплитане на краката в сезал и найлони, които родителите използват като гнездови материал. В повечето случаи това налага ампутация на крайниците, което ги обрича...

Този път ще Ви разкажем за един по-различен случай, на морския бряг и по-точно на брега на Поморийско езеро.

В един от изминалите почивни дни на вратата на Посетителски център Поморийско езеро пристигат хора, носещи малка черноглава чайка (Larus melanocephalus) – вид, включен в Приложение 2 и 3 на ЗБР, вписан като „Уязвим“ в Червената книга на РБ, в Приложение 2 на Бернската и Бонската конвенции. Видът попада и в списъка с видовете за опазване в екологичната мрежа Натура 2000. 

Птицата е намерена безпомощна и оплетена в рибарска корда съвсем близо до брега на езерото. Единия край на кордата води точно към клюна ѝ и на пръв поглед изглежда, че е глътнала рибарската кукичка, но изчакваме ветеринарите да кажат.

Птицата е транспортирана от екип на Зелени Балкани до Стара Загора, където за щастие в 21 часа неделя вечерта, д-р Руско Петров все още е в Спасителния център за диви животни и ни очаква. Птицата веднага е освободена от кордата, омотала се около тялото ѝ. Леки наранявания по краката, счупени пера и вече опаразитена – няколко инжекции антибиотик и опит да се извади кукичката, но неуспешен. Очаква я рентген, но на сутринта.
Рентгена потвърждава – кукичката е почти в стомаха! Малкия герой е опериран и успешно освободен от кукичката и 30 см корда, навита в хранопровода.
Вече се храни с пюрирана храна, но ще бъде освободена едва догодина, когато израснат счупените пера и ако оздравее, разбира се.
В случая на тази малка черноглава чайка, тя вероятно е погълнала риба, заедно с рибарската кукичка. Ако ние сме на риболов и видим подобно поведение на птица, най-малкото което можем да направим, е да не режем кордата. Първо нека се опитаме да издърпаме рибата с въдицата, преди птицата да я е погълнала. Ако вече е късно, нека се опитаме да приближим птицата до брега с въдицата, и ако успеем да я изкараме от водата, да я покрием с кърпа или някакъв парцал, за да не се плаши.
Ако случайно попаднем на птица, която видимо е заплетена с корда, сезал и др., трябва да я задържим по същия начин.

Следваща стъпка е да позвъним на отговорната институция:
За сигнали за бедстващи защитени видове се обръщайте към Регионалните Инспекции по околна среда и води – тук може да намерите телефоните им: https://www.moew.government.bg/bg/kontakti/regionalni-inspekcii-po-okolna-sreda/
За консултация и съвети може да се обръщате към ветеринарите в Спасителния център за диви животни към Зелени Балкани - https://greenbalkans-wrbc.org/bg/Kontakti-c171

Как можем да предотвратим подобни инциденти, засягащи живота на редица видове от фауната ни?!
• ако сте рибар, съхранявайте риболовните принадлежности (кукички, корда и други) на закрито, а непотребните изхвърлете правилно;
• не оствяйте отпадъци след себе и не подминавайте такива оставени от някой друг;
• събирайте своя отпадък разделно и ...
• намалете потреблението си на пластмасови продукти за еднократна употреба;
• купувайте продукти, които могат да се използват многократно.