Новини

Резултати от размножителния сезон за белошипата ветрушка през 2016 година

Резултати от размножителния сезон за белошипата ветрушка през 2016 година

09.01.2017
2016 е най-успешната за размножаването на белошипата ветрушка (Falco naumanni) в България, както в природата, така и при птиците, отглеждани във волиерите на Спасителния център, отчита екипът на Зелени Балкани.
 
След като видът бе възстановен от Зелени Балкани, като гнездящ в България през 2014 година в рамките на проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка" по Програма LIFE  на Европейския Съюз, числеността на птиците, размножаващи се в село Левка, Сакар, постепенно се увеличи. Така през изминалата година колонията там се оценя на 10 сигурно установени гнездящи двойки. Общо в района са регистрирани 58 птици. 43 от тях са полово зрели, освободени предишни години в рамките на проекта,  а 15 са привлечени към колонията от дивата популация.
Районът на Модула за освобождаване и адаптация на белошипи ветуршки (МОАБВ) се обитава трайно от 31 възрастни птици, 21 от които участваха в сформирането на всичките известни двойки. Гнездящите двойки в Сакар през 2016 година постигнаха и най - високия гнездови (брой на излетелите малки спрямо двойките при които е регистрирано мътене), и размножителен успех (брой излетели малки, отнесен към броя на двойките, успешно отгледали поне едно малко) от 2014 година до сега. Гнездовият успех е средно по 3,3 малки на двойка, а размножителният  - средно 3,6 малки, като през 2016 г. успешно излетяха общо 33 малки белошипи ветрушки. Повишаването на тези показатели в сравнение с предходните години се дължи и на факта, че птиците в колонията вече са достатъчно възрастни и опитни.
 
От МОАБВ през 2016 г., са освободени рекорден брой малки пиленца – общо 144 малки. Тази бройка включва отгледаните малки от колонията в Левка, излюпените пиленца в Спасителния център, както и малки доставени от Испания, отгледани от партньора по проекта ДЕМА.
 
През 2016 г. родителската група белошипи ветрушки в Спасителния център за диви животни, общо 53 птици, сформираха 20 двойки. Тези птици отгледаха успешно 73 пиленца, като 63 са освободени в природата чрез МОАБВ, а останалите допълниха размножителната група в Центъра.
 
В същото време екипът на Зелени Балкани проследи колонията белошипи ветуршки на територията на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, която за пръв път бе описана от същия през 2014. Установено бе, че птиците от тази колония запазиха числеността си от предходните години в размер на 4 до 6 двойки.
Така екипът на Зелени Балкани оцени националната численост на вида в страната през 2016 на  около 15 двойки.
 
За контакти :
Градимир Градев,
Ръководител на проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка", LIFE11 NAT/BG/360
тел: 0885 609289; е-mail : ggradev@greenbalkans.org