Новини

Резултати от мониторинг на биоразнообразието в района на Поморийско езеро

Резултати от мониторинг на биоразнообразието в района на Поморийско езеро

15.02.2012
Езерото в момента е замръзнало до над 90 процента. Поради това птиците са сравнително малко - около 4000 от различни видове. Голяма част от тях са в морето, където опасността да измръзнат е по-малка. Интересно е наблюдението на няколко северни вида, които са редки посетители на българска територия – 7 тундрови лебеда, звънарки,планински потапници, малки нирци, чайки буревестници и червеноклюни потапници.

По време на мониторинга бяха преброени 20 трупа на неми лебеди, умрели вероятно от различни вируси и паразити, които те естествено пренасят, и които отслабват имунната им система. По-тежките зимни условия тази година, допълнително спомагат за смъртта на много птици, но замръзването им не е самостоятелен процес. То е съпроводено от множество обстоятелства, които спомагат за този неприятен край. В много от случаите изнемощелите от вируси и студ птици не могат сами да си намерят достатъчно храна. Затова постъпилите в Спасителния Център на Зелени Балкани лебеди, освен че са премръзнали, са изгладнели и трудно се стабилизират.

Като цяло, ситуацията на Поморийско езеро не е необичайна за сезона. В дивата природа около 75 процента от младите лебеди умират от естествена смърт. Тези цифри се отнасят за повечето видове птици, но това не означава, че не бива да  реагираме в случай, че попаднем на бедстващи животни.  Все пак, добрата новина е, че в момента в района на езерото има около 130 неми лебеда.

Във връзка със зачестилите поради ниските температури наблюдения на бедстващи птици, отново молим сигналите да се подават на телефона на РИОСВ–Бургас - 056 813 212. РИОСВ е отговорната институция, която организира действията, подпомагащи защитените видове на територията на Бургаска област. Екип на Зелени Балкани е оторизиран да помага на РИОСВ след получен сигнал от инспекцията.

За допълнителна информация от екипа на Зелени Балкани в Поморие:
Стоян Йорданов, тел: 0885 108 716


Тази дейност се осъществи в рамките на проект: “Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро ”, с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”