Новини

Резултати от аутопсията на бухала Ашкан

Резултати от аутопсията на бухала Ашкан

14.09.2012
Ето какво сочи експертизата, направена от ветеринарните специалисти на Центъра:

На първо място установихме, че в стомаха на бухала все още има хранителни остатъци, не изхвърлени като погадка. Това означава, че Ашкан е успявал да си намира успешно храна, и се е хранил малко преди да загине. Получената информация ни дава основание да смятаме, че той се е адаптирал успешно към живота си в дивата природа и причината за смъртта му не е гладуване и последвало изтощение.

Резултатите от извършената рентгенография не дават ясни резултати (сачми и ли следи от олово в тялото), че птицата не е простреляна, така че отхвърляме и тази възможност. Отчитайки, че бухалът беше открит в близост до горски път, по който имаше следи от пера, както и тежката фрактура на едно от крилата на бухала, допускаме известна вероятност смъртта да е в резултат на сблъсък с автомобил, след което птицата да е била преместена няколко метра в малко дере от хищници, използвали го за храна. Последното не можем да твърдим със сигурност, защото специалистите в Центъра допускат фрактурата да е получена и от зъбите на някой хищник, използвал бухала за храна след неговата смърт.

Поради напредналия вече стадий на разложение, други изследвания, като токсикология и микробиология, не бяха възможни.

Информация от медиите за голям пожар в началото на септември, в близост до района, където намерихме Ашкан, ни навежда и на мисълта, че вероятна причина за смъртта, би могло да се окаже и обгазяване с дима от пожара, но не можем да потвърдим тази хипотеза със сигурност, поради липса на трахея и бал дроб за изследване.

Окончателните ни заключения, взимайки предвид и данните от предавателя за целият период на живот на свобода на бухала, са че той се е адаптирал успешно към дивата природа, но е загинал в резултат на събитие със случаен характер, обстоятелства, които неизменно следват на всяко диво животно.

За повече информация за грантовата програма на М-Тел, посетете www.mtel.bg/mtel-eko-grant-2012


 Ръководител на проекта:
Добромир Добринов, Зелени Балкани
Ел.поща: ddobrinov@greenbalkans.org
Моб.тел.: 0884 004 667