Видео галерия

Репортаж за конфикувани костенурки в Спасителния център