Видео галерия

Репортаж за конфикувани костенурки настатене в Спасителния център