Новини

Ремонт на волиерата за адаптация на лешояди в района на Сливен

Ремонт на волиерата за адаптация на лешояди в района на Сливен

01.11.2018
Една от най-важните дейности, с които се занимава полевият екип на Зелени Балкани в Сливен през изминалия месец, бе реконструкцията на адаптационната волиера за лешояди, която се намира на територията на Природен парк „Сините камъни“.

Изградена преди десетина години, преминала през изпитанията на суровия високопланински климат, клетката се нуждае от цялостен ремонт, за да може да бъде сигурно и удобно убежище за лешоядите през дългия адаптационен период. Преди ремонта, 21 белоглави лешояда бяха настанени в нея, които вече са преместени в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани. Там те прекараха един месец и след около седмица, те ще бъдат върнати във вече ремонтираната клетка. Ремонтът се наложи след като полевият ни екип установи, че клетката вече е прогнила и част от нея е пропаднала. Освен подмяната на основната дървена конструкция, бяха поставени нови кацалки и басейн за вода, за да може тя да бъде удобна и за черни лешояди, тъй като по същото време в същата клетка ще бъдат преместени и част от черните лешояди, които в момента са в адаптационната волиера в района на Котел. Те са първите 12 внесени в България черни лешояди по проекта за възстановяване на популацията на вида през май от Екстрамадура, Испания и ще бъдат освободени на пролет чрез метода на отложеното освобождаване. Те ще прекарат зимата в клетката в Сливен, заедно с белоглавите лешояди с цел по-успешна адаптация, за да сформират колония, когато бъдат освободени.

Ремонтните дейности по реконструкцията на клетката се извършват в рамките на проект „Светло бъдеще за черния лещояд“ LIFE 14 Nat/BG/639.

За допълнителна информация:
Елена Стоева –  моб. тел. 0887574699, е-mail: etilova@greenbalkans.org