Новини

Ранената дива природа в съвременен ренесансов натюрморт

Ранената дива природа в съвременен ренесансов натюрморт

13.09.2011
Тя е част от цикъла Still Life/Australiana (предстояща изложба 2012). Макар и инспириран от далечната австралийска действителност, той директно си кореспондира с родните проблеми по отношение на комуникацията ни с природата и сблъсъка на личното ни ежедневие със заобикалящата ни естествена среда. Въпреки населения с привидно непознати за местната флора и фауна създания, сценарият на фотографиите съвсем точно описва случки от нашата реалност, и връща изместената перспектива обратно в Европа, призовавайки за по-адекватен диалог по отношение на глобална проблематика.

За творбата си авторката споделя:
 
"Кухнята предоставя възможност за познати и незатихващи повествования. Натюрмортът от Ренесансова Европа представя привидно изобилие на продукт, добит от земята за лично удоволствие и евентуално потребление, но зад тази картина на чувствена наслада е скрита алегория. Животните, които фотографирах са убити от коли, електропроводи или домашни любимци, и са открити в хода на ежедневието. Те ни напомнят за последиците от ненаситната ни консумация и земята, която делим с много други видове живи същества. Изместената перспектива от резервираната природна фотография до интимността на семейната маса, от историческо до съвременно, от Европа до нейния Антипод и от изобразително изкуство до фотографията, ни призовава да преразгледаме позицията си по отношение на тази тематика."

В момента Фотографията "Бандикут с Дюля" е изложена в Русенска Художествена Галерия, до 15 септември, като част от Симпозиума за Съвременно Изкуство Ломея 2011, организиран от Природен Парк "Русенски Лом". Предстои тя да бъде изложена и в София и Пловдив.
Творба на Мариян Дрю се показва за първи път в България със съдействието на fillform (архитектурно ателие), подкрепата на Природен Парк Русенски Лом и Спасителния център за диви животни на Федерация на природозащитни сдружения "Зелени Балкани", с чиято дейност творбите на авторката пряко кореспондират.
Бандикут с дюля © 2005 Мариян Дрю