Новини

Работна събота в Спасителния център

Работна събота в Спасителния център

19.09.2016
Изминалата събота в Спасителния център на Зелени Балкани бе шумно и многолюдно.

Освен дежурните ветеринарни лекари и реаниматори имахме цели две групи доброволци, разделени в двете бази на Центъра.

Едната група бяха служители на Овергаз Стара Загора. Те имаха нелеката задача да помагат при разпределяне на компоста, почистване на строителните отпадъци и боядисване на вратите в посетителската част. В края на работния ден нашите нови приятели имаха възможността да се запознаят отблизо с Лули, Мишо и Херко – птиците от посетителския кът, посрещащи и изпращащи гостите на Центъра.

Другата група се състоеше от нашите дългогодишни приятели от Контур Глобал Марица Изток 3 АД и техните семейства. На тях, пък, се падна задачата да почистят листата и пътеките на Центъра, както и част от стаите, служили за временни домове на нашите млади сови през изминалата година. А някои от по-смелите се включиха, като помощници, на ветеринарните лекари и участваха в прегледа и манипулациите на пациентите в реанимацията.

Радостни сме да отбележим, че и двете групи се справиха повече от блестящо с поставените не леки задачи. А накрая всички направиха снимки за спомен от този прекрасен и ползотворен работен ден.