Новини

Работна среща в Спасителния център

Работна среща в Спасителния център

25.11.2019
В края на изминалата седмица Спасителният център на Зелени Балкани бе домакин на работна среща под надслов: "Преодоляване на ключови проблеми при опазването и спасяването на бедстващи диви животни – съвместни дейности между институции, представители на местната власт, стейкхолдъри, НПО".

В рамките на двудневната среща, организирана по проект „НАТУРА 2000 в България – НОВИ ХОРИЗОНТИ“ LIFE17 GIE/BG/000371, бяха изнесени поредица от презентации, а втория ден гостите посетиха амбулаторията и посетителската част на Центъра, където участваха в обучение по оказване на първа помощ на бедстващи диви животни, и почерпиха  идеи и знания за отглеждане на диви животни на закрито.

Благодарим на нашите гости от различните РИОСВ, Министерството на околната среда и водите, РДГ и ДГС Стара Загора, Тракийския университет, зоопаркове, природни и национални паркове за интереса, а също така и на нашите доброволци за огромната помощ, която ни оказаха в организирането и провеждането на занятията в Центъра.

Благодарим на нашата доброволка Яна Андонова за снимките!