Новини

Работна среща по проблемите на лешоядите се проведе в Стара Загора

Работна среща по проблемите на лешоядите се проведе в Стара Загора

30.03.2018
Преди броени дни завърши работна среща под надслов „Сътрудничество и повишаване на капацитета за предотвратяване смъртността на лешояди от ветеринарно медицински продукти и отрови“, час от дейностите по проект „Нова надежда за египетския лешояд“ LIFE16 NAT/BG/000874 и проект проект  „Опазване на черния и белоглавия лешояд в трансграничните райони на Родопите” LIFE14 NAT/NL/000901
 
В рамките на срещата, над 40 представителя на РИОСВ, Областните дирекции по безопасност на храните, БАБХ, Асоциация на прокурорите в България, Зелени Балкани, БДЗП и Фонд за дивата флора и фауна дебатираха по проблемите с отровите, продуктите за растителна защита и ветеринарномедицинските препарати, които оказват влияние върху популациите на лешоядите.

Срещата бе двудневна, като първия ден представители на различни организации и институции направиха презентации по темата. В края на деня имахме дебат в който най-голяма внимание отделихме на протокола за
вземане на проби при случаи на отравяне.

Вторият ден бе отделен на практическите занимания. Започнахме с кучето Барс, собственост на БДЗП, което безпогрешно успя да намери скритите от нас предварително трупове на животни в района на Спасителния център на Зелени Балкани. Последва кратко обучение по вземане на материал за токсикологичен анализ, съхраняването му и изпращането му до лаборатория. След което, отново, завършихме с дебат, най-вече с акцент върху съдебната практика при случаи на отровени животни, проблемните и стъпките за решаването им.

Всички документи, протоколи и предложения, генерирани по време на срещата ще бъдат изпратени до съотнветните, компетентни институции и участниците в срещата. А в края на годината ще се съберем отново, да направим една равносметка на постигнатите резултати.