Новини

Пътешествията на ловните соколи продължават

Пътешествията на ловните соколи продължават

28.09.2012
Три от соколчетата продължават да ни изумяват и радват с пътешествията си, докато за едно (Беренд) нямаме информация от средата на юли, когато предавателя му спря да излъчва сигнали.

Гери, най-големия пътешественик, която прекара повече от месец близо до Москва започна своя път на юг, вероятно заради настъпилото застудяване в Източна Европа. Тя пое по същия маршрут по който беше стигнала до Русия, пресече Украйна, Молдова, Румъния, премина България и сега е в Източна Гърция до Средиземно море. Очакваме с нетърпение да разберем как ще премине това сериозно за всички мигриращи птици препятствие.

Крис, която прекара от повечето си в Украйна заложи на друга стратегия. Обиколи Черно море по източния бряг, през Русия и Грузия и засега се е заселила в Източна Турция до брега на Черно море.

Местното ни соколче Деси, което остана в България (около Стара Загора и в близост до други ловни соколи, част от размножителната програма за вида в България) е все още в района, въпреки че направи няколко екскурзии за опознаване на страната. Първата беше до Русенски лом – място където в далечно минало са гнездели ловни соколи. Втората до Източни Родопи, като нощува на скали до яз. Студен Кладенец (Кърджали). И третата и четвъртата екскурзия бяха до вр. Исполин в Централна Стара Планина.

Проектът „Реинтродукция на ловен сокол в България” е част от изследователската и консервационна програма на Environment Agency – Abu Dhabi и се изпълнява от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН, Зелени Балкани и International Wildlife Consultants (UK) Ltd. с покрепата на Дирекцията на НП „Централен Балкан” и Спатия Уайлдайф.

За повече информация:
Димитър Рагьов (ИБЕИ – БАН) – ръководител на проекта,
e-mail: dimitar.ragyov@gmail.com; Тел.: 0898585553