Новини

Първото яйце на белошипи ветрушки за 2016 е вече факт

Първото яйце на белошипи ветрушки за 2016 е вече факт

10.04.2016
Преди ден се появи се първото яйце в Модула за адаптация и освобождаване на белошипи ветрушки в село Левка за 2016 година.

То е на двойка птици транспортирана преди време от Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани в Стара Загора. Всяка година две двойки от Центъра изкарват „лятната си ваканция“ в Модула. Ролята им е много важна. От една страна привличат завърналите се от пътешествие белошипки, а от друга учат младите птици, излюпени в Спасителния център и освободени без своите родители в колонията в Левка, как да се държат, като истински белошипи ветрушки. От друга страна възрастните, опитни, птици алармират при всяка появила се опасност, като хищник, неканен гост и с това спасяват ежедневно живота на все още неопитните млади птици.

И така, първото яйце за този сезон е вече факт. Екипът на проект „Възстановяване на белошипата ветрушка“ LIFE11 NAT/BG/360 си пожелава много снесени яйца и излюпени малки този сезон, за да продължим успехите по завръщането на този изчезнал в началото на  дейностите на Зелени Балкани вид.

За допълнителна информация:
Градимир Градев - Зелени Балкани
Ръководител на проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360
моб. тел.: 0885 609289, е-mail : ggradev@greenbalkans.org