Новини

Първото бебе за 2019 година в Спасителния център за диви животни е брадато лешоядче

Първото бебе за 2019 година в Спасителния център за диви животни е брадато лешоядче

26.02.2019
Голямо вълнение за екипа на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани донесе излюпеното вчера бебе брадато лешоядче. То е единственото малко от вида за тази година, тъй като двойката брадати лешояди успяха да снесат само едно яйце.

То е първото малко за този сезон и се появи на бял свят 55 дни след като бе снесено яйцето, точно в деня, в който го очаквахме ние. Наложи се да му помогнем да излезе от черупката, защото изпитваше известни затруднения да се справи само с тази сложна задача. Веднага го настанихме на топло в инкубатор, където го стоплихме и изсушихме. За няколко часа, то се превърна от едно мокро придобило формата на яйцето мъниче, в красиво птиче с чисто бял пух.

Днес е едва втория му ден и все още е на етап първи хапки храна. Не скрива апетита си, въпреки, че след всяка хапка главичката му натежава и му трябва почивка преди новата порция. Лешоядчето ще остане под нашите грижи още няколко дена, за да сме сигурни, че се развива добре и чак тогава ще го върнем в гнездото при родителите му.

Това е шестото малко на тази двойка, единствена от вида си в България.

А когато достигне възрастта, в която малките напускат гнездото, то ще бъде освободено в някой от целевите райони на Европейската програма за застрашени видове (EEP). Двойката брадати лешояди ни е предоставена от EEP с цел да събираме опит в размножаването на редкия вид птици, като в замяна ние даряваме излюпените от нас малки за целите на Програмата.

Бихме искали да благодарим на Алекс Йопис от Фондацията за опазване на лешоядите (VCF) за насоките му при отглеждане на малкото, както и за това, че винаги споделя опита си с нас.


Допълнителна информация:
Натура 2000

Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

Брадат лешояд
Брадатият лешояд – обект на защита от екологичната мрежа Натура 2000. Символ на българската природозащита, но изчезнал от фауната на България вид още през 60-те години. Някогашните му местообитания са защитени зони от Натура 2000.Информационните дейности на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани, свързани с брадатия лешояд, се изпълняват от проект: „НАТУРА 2000 в България – НОВИ ХОРИЗОНТИ“ - LIFE17 GIE/BG/000371