Новини

Първо поколение на белошипите ветрушки в Спасителния център тази година

Първо поколение на белошипите ветрушки в Спасителния център тази година

17.05.2016
Ето че и двойките белошипи ветрушки в Спасителния център на Зелени Балкани могат да се похвалят вече с новоизлюпени малки.

Броени дни, след като тази година първото пиле се появи на бял свят в Модула на проект „Възстановяване на белошипата ветрушка“ LIFE11 NAT/BG/360 в село Левка, екипът на Спасителния център също може да се похвали с излюпени пиленца. За сега те са 6 от две двойки при общо 90 яйца и 18 двойки в цялата колония. Това обстоятелство, обаче, бързо ще се промени и след няколко дни съотношението между новоизлюпените и яйцата ще се обърне в полза на първите.

Надеждата ни, естествено, е от всички яйца да се излюпят бели, пухкави, пиленца. Дали ще стане така, само бъдещето ще покаже. Така или иначе екипът ни се подготвя за предстоящия бебешки сезон, изпълнен с много емоции, но и труд, и работа от рано до късно.

А както и предходните години, всички излюпени малки ще бъдат маркирани и освободени в Модула за адаптация и освобождаване на белошипи ветрушки в село Левка, от където ще започнат своя нов път – пътят на завръщането на белошипите ветрушки в България.
 
За повече информация:
Йорданка Василева - Спасителен център за диви животни, Зелени Балкани
Сътрудник белошипе ветрушка проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360
e-mail.: yvasileva@greenbalkans-wrbc.org; тел.: 0882707035