Новини

Първо опръстеняване на младите белошипи ветрушки в Спаистелния център за диви животни

Първо опръстеняване на младите белошипи ветрушки в Спаистелния център за диви животни

11.06.2019
Излюпените тази година белошипи ветрушки бяха опръстенени и поставени в адаптационна клетка. Това е последния етап преди освобождаването им в дивата природа.

През този размножителен сезон в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани се излюпиха 54 белошипи ветрушки в гнездилките на 14 родителски двойки. Днес поставихме орнитологични пръстени на 47 от тях, с цел да бъдат идентифицирани при евентуални наблюдения след освобождаването им.

20 от младите птици вече започнаха да се хранят самостоятелно и това е моментът, в който те трябва да бъдат отделени от родителите и поставени в хак – адаптационна клетка, от която след около десетина дни най-големите ще бъдат пуснати на свобода. Останалите бяха върнати при родителите си в очакване да поотраснат до подходяща за освобождаване възраст. На ветрушките бе направен последен медицински преглед и бяха обезпаразитени, за да сме сигурни, че напускат Центъра в добро здраве.

Тази година всички малки, излюпени в Спасителния център на Зелени Балкани ще бъдат освободени единствено от адаптационната клетка на Центъра с цел да се увеличи местната колония на вида, а 12 от младите ветрушки ще останат като част на размножителното ято, което отглеждаме на закрито. Опръстеняването на младите ветрушки съвпадна с посещението на деца от ОУ „Христо Смирненски“, гр. Стамболийски, които станаха кръстници на дванадесетте малки и избраха за тях следните имена: Мишел, Роза, Мелинда, Зоци, Мира, Мика, Коко, Поко, Чочко, Орльо, Пилчо, Зорко.

Размножаването и освобождаването на белошипи ветрушки е последваща дейност на успешно приключилия проект:


Информационните дейности на Спасителния център за диви животни се осъществяват с подкрепата на проект: