Новини

Първо гнездо на белоглави лешояди в Централен Балкан

Първо гнездо на белоглави лешояди в Централен Балкан

13.03.2017
Понякога нашите „питомци“ – лешоядите от програмата за възстановяване на лешоядите в Стара планина - ни поднасят истински изненади.... Така се случи и вчера с две от птиците, наблюдавани редовно в района на площадката за подхранване край Тъжа. Вчера сътрудникът на проекта „Нов живот за лешоядите“ LIFE NAT/BG/649 съобщи, че двойка лешояди има гнездо на земята с яйце в него. Екипът на Зелени Балкани останахме силно озадачени, тъй като белоглавите лешояди не гнездят на самата земя, а в непристъпни скални ниши. Още повече, птиците, които се задържаха в района на волиерата са млади, в тази част на Стара планина няма колония и никой не бе очаквал скорошни опити за гнездене.

На 13.03.2017 г. сутринта се отзовахме на място, за да огледаме ситуацията и да преценим на място как да се процедира. За наша изненада наистина установихме гнездо, изградено на самата земя, в основата на един дъб, а в него имаше съвсем здраво яйце, на което птицата е лежала и е отказала да изостави, дори при непосредственото и наближаване. Тъй като гнездото е на земята, опасността яйцето или евентуално малко лешоядче да бъдат изядени от наземни хищници е огромна. Освен това, гнездото е на пътя на преминаващите стада домашни животни и яйцето може да бъде намерено от кучетата, които се движат с тях, както и от чакали и лисици.  Към ситуацията трябва да се подходи изключително деликатно, белоглавите лешояди са защитен вид и е забранено разрушаването на гнезда и взимането на яйца. След консултация със Спасителния център за диви животни към Зелени Балкани и РИОСВ Стара Загора, и след като на място бе преценено, че двойката не би могла успешно да отгледа малко на това място, яйцето бе взето и пренесено незабавно до инкубаторното помещение на Спасителния център за диви животни в Стара Загора. Тук яйцето бе премерено, претеглено и прегледано с овоскоп. За съжаление не можем веднага да преценим дали то има шансове за развитие, затова то бе поставено веднага в инкубатора и бяха направени консултации с международни експерти по размножаването на белоглавите лешояди. В близките дни очакваме да стане ясно, дали яйцето е оплодено и дали се развива нормално, като имаме и готовност за настаняване на малкото при приемни родители – белоглави лешояди в Спасителния център за диви животни.

Междувременно проверихме  кои са мистериозните родители... Това се оказаха птиците K3H – женска птица, която сме получили като дарение от Зоопарка Злин през 2012 г. и освободена на 03.08.2013 г. от волиерата в Централен Балкан. Мъжката птица - K6C, е излюпена също през 2012 г. в района на Мадрид, Испания, транспортирана през 2013 година до България, освободена на 23.03.2014 г. от същата волиера в Централен Балкан. През юни същата година, К6С е уловен край с. Търнечене, постъпил е за лечение в Спасителния център и върнат обратно в Централен Балкан през юли 2014 г. и по-късно повторно освободен.

За двете птици вероятно това е първи опит за гнездене, което обяснява неумелите им опити да свият „семейно гнездо“. Подобни странности са типични за младите птици и първите опити за гнездене често завършват с неуспех. Въпреки това се надяваме, че яйцето е оплодено и ще се развие успешно. Дали това ще се случи – ще ви информираме допълнително, а вие стискайте палци!

За повече информация:
Елена Стоева – Ръководител на проект LIFE14 NAT/BG/649,
моб. тел. 0887574699, е-mail: etilova@greenbalkans.org