Новини

Първите млади ловни соколчета от Спасителния център поеха към свободата!

Първите млади ловни соколчета от Спасителния център поеха към свободата!

13.05.2022
Ето че дойде моментът, когато и тази година трябва да се разделим с нашите ловни соколчета, излюпени в Спасителния център на Зелени Балкани.

Вчера, в една от адаптационните волиери на терен, монтирани в клоните на дървета в района на Стара Загора, бяха пренасочени пет млади ловни соколчета.

Предварително, птиците бяха прегледани, обезпаразитени и маркирани с цветни пръстени.

От поставянето им до момента на излитането, за младите птици ще се грижи екипът на проект „Завръщане на ловния сокол в България“, като ги храни. А, посредством монтираните във волиерата камери, ще извършваме постоянно наблюдение над живота и поведението на малките там.

Тази дейност е част от работата ни по завръщането, като гнездящ, на този вид. Дейност, която започна още през 2010 година и, благодарение на която в природата на България бе наблюдавана първата гнездяща двойка от десетилетия у нас.
Проектът „Завръщане на ловния сокол в България“ се финансира от Mohamed Bin Zayed Raptor Conservation Fund и ЗАД „Армеец“.