Новини

Първите белошипи ветрушки, излюпени в Спасителния център през тази година, поеха по пътя на свободата

Първите белошипи ветрушки, излюпени в Спасителния център през тази година, поеха по пътя на свободата

05.06.2016
Преди броени дни първите 11 млади белошипи ветрушки, излюпени в Спасителния център на Зелени Балкани, поеха на път към Модула за освобождаване и адаптация на белошипи ветрушки в село Левка, Сакар.

Там те бяха опръстенени и настанени в специално подготвени кутии, където ще изчакат периода на доизрастването си.  Същевременно младите соколчета ще се запознаят със заобикалящата ги среда и ще я приемат за свой дом.

Това бе първото от множество планирани акции по освобождаването на млади, излюпени във волиерни условия, белошипи ветрушки, като част от работата по проект „Възстановяване на белошипата ветрушка“ LIFE11
NAT/BG/360.

От друга страна в района на Модула има „диви“ двойки белошипки, които също отглеждат своето поколение. Това ще даде възможност на нашите млади, още неопитни, птици от волиерите да се адаптират значително по-успешно в дивото, наблюдавайки и имитирайки поведението на своите диви събратя и техните родители.

И така на есен, всички, заедно, ще са готови за дългото пътуване на юг,  където ще изкарат зимата в очакване на по-топлите дни.

За допълнителна информация:
Градимир Градев - Зелени Балкани
Ръководител на проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360
моб. тел.: 0885 609289, е-mail : ggradev@greenbalkans.org