Новини

Първи резултати от дейността на Спасителния център през 2015та година

Първи резултати от дейността на Спасителния център през 2015та година

27.01.2015
В началото на 2015та година Спасителният център на Зелени Балкани продължи активната си дейност по спасяването на бедстващи диви животни.

За периодът от 1 до 27 януари през вратите на Центъра са преминали 29 пациента от видове, като обикновен мишелов, забулена сова, домашна кукумявка, ням и поен лебед, кралче, голям ястреб, горска ушата сова, розов и къдраглав пеликан.

Някои от тях са още в процес на лечение, с други,  за съжаление, се наложи да се разделим завинаги, а трети вече се радват на свободата си. Сред тях са 1 жълтоглаво кралче, 1 тръстиков блатар, 3 обикновени мишелова и 1 розов пеликан.

Благодарим на всички, които ни помагат за спасяването на нашите диви пациенти. Вашата помощ е изключително важна! На добър път на освободените и скорошно оздравяване тези, които все още се лекуват!