Новини

Първи опити за копулация на двойката египетски лешояди в Спасителния център на Зелени Балкани

Първи опити за копулация на двойката египетски лешояди в Спасителния център на Зелени Балкани

10.03.2017
Тази пролет в Спасителния център се случват наистина прекрасни неща! Поредното дългоочаквано за екипа ни събитие, бе копулацията на двойката египетски лешояди във волиерите ни.

Първоначалните плахи опити на птиците са истинско щастие за екипа и партньорите ни, след като години наред се надявахме това да се случи.

Може да се каже, че и двете птици са с наше, българско, потекло.
Женската постъпи в Спасителния център през лятото на далечната 2007 година със съмнение за шаркодифтерит. Тя бе едно то двете малки на двойка, населяваща покрайнините на Маджарово, Източни Родопи. При опит за опръстеняване, нашите колеги от БДЗП са забелязали, че има проблем и с двете малки и така те попаднаха при нас като неизлетели бебета. Женската нямаше толкова много поражения от болестта и това й помогна да оцелее, докато другото малко загина. Но тъй като бе твърде слаба, екипът ни реши да не поема риска да я освободи. Египетските лешояди са прелетен вид и дългият път, изпълнен с опасности, почти сигурно щеше да обрече птицата на смърт.

Мъжкият, значително по-млад от дамата, е излюпен в зоопарк София през 2012 година. През 2014 година птицата ни бе любезно предоставена от ръководството на зоопарка, точно с надеждата да бъде сформирана двойка от критично застрашения вид.

Птиците живеят заедно от две години, в клетка, построена с финансовото съдействие на община Прага и любезното съдействие на Антонин Вайдъл, координатор на програмата за египетски лешояди на Европейската Асоциация на Зоопаркове и Аквариуми. От тази година птиците са и в напълно ремонтиран дом, оборудван с камери за наблюдение, които ни позволиха да уловим първите им сигнали, че се харесват.

Египетските лешояди са застрашени в световен мащаб. Широкоразпространени преди, днес популацията им в България наброява едва 28 двойки през 2016 г., като в последните години бележи драматичен спад. Видът е много уязвим за отрови, затова Зелени Балкани води активна кампания срещу незаконното им използване, като едновременно с това осигурява безопасна храна на специални площадки за подхранване. Още по-голяма роля се надяваме да играем за опазването на вида екс-ситу (извън естествената му среда), като сформираме размножаващи се двойки в Спасителния център за диви животни в Стара Загора. Смятаме, че всяко едно малко, оцеляло и добавено към популация, която на година произвежда едва двайсетина млади птици е в помощ за оцеляването на вида. Освен двойката, Спасителния център отглежда още 7 млади птици, които не са годни за освобождаване – женски, отпаднали от гнезда в България и два кавалера, излюпени в чешки зоопаркове и донесени специално за нашите дами.

И така, надяваме се малко по-късно да имаме още по-приятни новини, които обещаваме своевременно да споделим с вас.