Новини

Първи копулации на царските орли в Спасителния център за диви животни

Първи копулации на царските орли в Спасителния център за диви животни

13.03.2019
Размножителният период на едрите хищни птици е в разгара си и ето, че дойде ред и на царските орли да стоплят отношенията си.

Екипът на Спасителния център вече наблюдава първите копулации на единствената в България отглеждана в неволя размножителна двойка от вида. Те, за съжаление, още на са имали поколение, но имат добра връзка и брачно поведение. Последните години женската снася по две яйца, които мътят и двете птици, но те винаги се оказват неоплодени.

Царският орел е обявен за критично застрашен вид в Червената книга на България, а популацията му намалява и в световен мащаб. Екипът на Зелени Балкани от години работи за неговото опазване, а истинска мечта за нас е да успеем да размножим двойката в Спасителния център, за да можем с още нещо да сме полезни за оцеляването на вида.

Информационните дейности на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани, свързани с царски те орли, се изпълняват от проект: „НАТУРА 2000 в България – НОВИ ХОРИЗОНТИ“ - LIFE17 GIE/BG/000371