Новини

Първата двойка ловни соколи пристигна в България

Първата двойка ловни соколи пристигна в България

20.11.2010

Птиците са настанени в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани в град Стара Загора и след като преминат необходимия карантинен период, ще обитават специална размножителна волиера. В следващите години Спасителния център ще положи необходимите усилия, за да може двойката да се размножи успешно, след което малките ще бъдат пускани в дивата природа. Разбира се, потомството от само една двойка не е достатъчно, но това е само началото на формирането на размножителна популация на затворено, която ще осигури достатъчно млади ловни соколи за разселване, така че видът да бъде успешно възстановен в България.

Ловният сокол е най-едрият вид от 10-те вида соколи, които се срещат в България. Широко разпространен в миналото, от средата на ХХ век числеността му спада, като особено драстично е намалението през 90-те години. Последното доказано гнездене, при това неуспешно, е през 1998 година. От тогава през последните 15 години се наблюдават само отделни птици, основно извън размножителния период, и се приема, че видът е изчезнал като гнездящ от територията на страната.

Основните причини за изчезването на вида са ограбването на яйца и малки от гнездата и улавянето на възрастните птици от „соколари” бракониери. Загубата на хабитати и намаляването на основната му плячка, лалугерите, също спомагат за изчезването на вида от страната. По тази причина за двойката настанена в Спасителния център са взети всички необходими охранителни мерки.

Възстановяването на ловния сокол чрез реинтродукция е мечта на много от българските орнитолози и сега ние сме на прага на този труден и дълъг процес. Следвайки изискванията на Световния съюз за защита на природата (IUCN), първият етап от програмата за повторно въвеждане на вида в България беше завършен през 2009 година с изготвянето на предпроектно проучване във връзка с реинтродукция на ловни соколи в България, което показа че това е необходима стъпка за възстановяването на вида у нас. Проучването може да бъде изтеглено от тук:
http://cherrug.org/downloads/Saker%20Falcon%20Reintroduction%20in%20Bulgaria%20-%20Feasibility%20Study.pdf)

През 2010 година бе завършен и вторият задължителен елемент от мащабната програма за реинтродукция, а именно, етап „Подготвителни дейности”, в т.ч. проучване на общественото мнение, създаване на партньорства между заинтересованите страни, подобряване и управление на местообитанията.

Осигуряването на първата двойка ловни соколи за целите на възстановяването на вида в България е в резултат на сътрудничество между НПО, научно ведомство и частния бизнес, което е много рядко явление за нашата страна. По този начин се надяваме да опровергаем познатата ни поговорка за „орелът, ракът и щуката”, за съжаление често прилагана при съвместна работа, и да доведем до успешен край тази благородна, но трудна и рискована цел – възстановяването на ловния сокол в България, за да можем да се радваме на това изключително творение на природата ние и нашите деца.

Ако искате да научите повече за нашия проект или да помогнете за възстановяването на вида в България, можете да се свържете с нас на контактите посочени по-долу.

За допълнителна информация:

Ивайло Клисуров – Спасителен център за диви животни, Зелени Балкани; 0886570052 http://www.greenbalkans-wrbc.org/

Димитър Рагьов – ИБЕИ, координатор на работната група за ловния сокол в Югоизточна Европа (SESN) и ръководител на проект “Изледване и опазване на ловния сокол в България”; тел: 0898585553; www.cherrug.org

Добромир Домусчиев – Спация Уайлдлайф ООД, основен партньор; тел: 0878213546 www.spatiawildlife.com