Новини

Първата белошипа ветрушка се завърна край Спасителния център на Зелени Балкани

Първата белошипа ветрушка се завърна край Спасителния център на Зелени Балкани

06.03.2019
Вчера екипът на Спасителния център на Зелени Балкани наблюдава първата завърнала се тази година в небето на Центъра белошипа ветрушка.

Птицата е мъжка, маркирана с пръстен, който за съжалени не можем да разчетем, така че все още гостенинът остава анонимен.

Припомняме, че две поредни години в района на Спасителния център бяха освободени над 80 млади белошипи ветрушки, излюпени във волиерите на Центъра, като част от дейностите по проект “По-голям шанс за белошипата ветрушка (Falco naumanni)” LIFE11 NAT/BG/360. Петгодишния проект, изпълняван от екипа на Зелени Балкани в района на Сакар планина, допринесе за завръщането на вида в България, след десетилетия отсъствие в нашата природа.

Освобождаването на птици край Спасителния център е част от последващите дейности на проекта, целящи разпространението на види и в други места в страната.
Надяваме се новодошлият мъжки да намери своя половинка и да загнезди в една от гнездовите платформи, поставени в двора от екипа ни.