Новини

Пуснахме на свобода бедстващата колония прилепи от Стара Загора

Пуснахме на свобода бедстващата колония прилепи от Стара Загора

19.12.2016
На 18.12.2016г., след кратък период на рехабилитация върнахме на свобода, бедстващата колония прилепи, която бе открита на открита тераса в Стара Загора - вероятно, след като е била прогонена от убежището си при саниране или ремонтни дейности. Прегледът на прилепите от ветеринарни специалисти и експерт хироптеролог показа, че те са в добро състояние и с нормално за сезона тегло. По тази причина след кратко захранване, рехидратация и обезпаразитяване, те бяха върнати на подходящо за презимуването им убежище.

През този период, прилепите са в състояние на зимен сън, с понижени жизнени функции. Извеждането им от това състояние нарушава техния естествен жизнен цикъл. Ето защо, след като се уверихме, че прилепите са в добро състояние, те бяха отново "зазимени", чрез поставянето им в температура, аналогична на тази в естествените им убежища, след което бяха настанени в подходящо такова, което биха могли да напуснат по своя преценка, по врее на зимуването или след него.

За съжаление, през този период прилепите са напълно безпомощни при посегателства върху тях или техните убежища. По тази причина по време на саниране или  ремонтни дейности могат буквално да бъдат зазидани живи, за паднат от убежищата или да се окажат "на открито", през светлата част на деня, когато са уязвими за хищници.

Прилепите са полезни животни, защитени видове, чието убиване или прогонване от убежищата им е забранено от закона. Ако имате данни за сгради, които се обитават от прилепите и се санират през зимния период, което почти сигурно ще причини смъртта на защитените видове, да сигнализирате съответната РИОСВ - на нейния зелен телефон или директно МОСВ - зелен телефон - (02) 9888205, 0887 088 440, http://www.moew.government.bg/?show=contacts, като потърсите обратна връзка за предприетите от отговорната институция действия. Можете също така да пишете на нас, за да проследим действията на институциите - за контакт - Елена Стоева - etilova@greenbalkans.org.

Решението на проблема изисква намесата на институциите и не на последно място - активното гражданско участие, тъй като панстоящем за огромна част от хората, защитените видове, обитаващи сгради са НЕЖЕЛАНИ #ДивиСъседи. Надяваме се на подкрепата на гражданите, за да опазим редките видове, обитаващи градовете!

За допълнителна информация: Елена Стоева, Група за опазване на прилепите и пещерите - Зелени Балкани, моб. тел. 0887574699, e-mail: etilova@greenbalkans.org