Новини

Простреляна с въздушна пушка горска ушата сова бе приета през отминалите празници в Спасителния център.

Простреляна с въздушна пушка горска ушата сова бе приета през отминалите празници в Спасителния център.

11.01.2013
При постъпването на птицата бе направена рентгенография, която установи сачма от въздушна пушка в тялото й, а извършената след това хирургична интервенция потвърди наличието и.
Сачмата бе извадена, птицата поставена в реанимация, а прогнозите за нейното възстановяване са по-скоро неблагоприятни.

И така, една невинна птица най-вероятно ще си отиде, заради извратените представи на един човек за празуване, или забавление.
Не може да се нарече по друг начин стрелбата по беззащитна нощна птица през деня, както най-вероятно се е случило.

За това колко са полезни совите, как ни помагат в борбата с милионите гризачи в населените места, където живеем, и колко симпатични и безобидни са няма за говорим. Няма да говорим и за санкциите срещу подобни нарушения, за възпитание, толерантност и култура, както и за тази част от нашето общество, която все още неандерталски се забавлява отнемайки живот на беззащитни същества.

Само следващия път, когато не искат да приемат държавата ни тук и там да се замислим защо, и какво, като общество правим това да бъде променено. Представете си само какво би станало, ако това се случи в държава, в която гражданското общество не е погрешно разбран комшулук, и срещу такива деяния се подават адекватни и своевременни сигнали до компетентните органи.

Колко от нас го правят?

Христина Клисурова - Ветеринарен лекар
Връзки с обществеността Спасителен център за диви животни
e-mail:
hhristova@greenbalkans.org; моб. тел.: 0886570053