Новини

Простреляна, дива, белошипа ветрушка прие Спасителният център за диви животни на Зелени Балкани

Простреляна, дива, белошипа ветрушка прие Спасителният център за диви животни на Зелени Балкани

13.10.2017
Птицата е намерена от граждани на Кукленско шосе, в покрайнините на Пловдив, в понеделник.

Екипът на Зелени Балкани е на мнение, че птицата е простреляна от бракониер, излязъл на лов в неделя. За съжаление тя бе със счупено ляво крило, на мястото на сачмата и ляв крак, и малко след като постъпи в Центъра издъхна.

Напомняме, че ние от Зелени Балкани работихме повече от пет години за да завърнем вида в България. По време на работата ни бе открита нова колония на белошипи ветрушки в базата на Лукойл в Бургас. Но това е първият сигнал за наличието на вида в района на Пловдив, при все че преди изчезването му от България той е бил нормален обитател на покривите на постройките и тепетата в града.

Заявяваме категоричната си позиция и непримиримостта си към бракониерството, като незаконно, неморално и нехуманно посегателство върху богатството на България в лицето на нейната природа и с всички сили, и средства ще се борим срещу него!

Градимир Градев,
Ръководител на проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка", LIFE11 NAT/BG/360
тел: 0885 609289; е-mail : ggradev@greenbalkans.org