Новини

Прострелян царски орел бе приет в Спасителния център за диви животни

Прострелян царски орел бе приет в Спасителния център за диви животни

05.04.2013
Птицата бе донесена през изминалите почивни дни от служител на БДЗП (Българско дружество за защита на птиците).

Първоначалният преглед установи изключително ниско тегло, едва 2600 грама. След него бе назначена рентгенография. Именно тя показа наличието на сачми в лявото крило на птицата. Последвалата аутопсия установи висока степен на кахексия (слабост, изтощеност), която според ветеринарните специалисти на Центъра е пряката причина за смъртта на птицата.

Проби от вътрешните органи бяха изпратени за химикотоксикологичен и бактериологичен анализи, които най-вероятно ще се окажат отрицателни. Въпреки това ще ги изчакаме, преди да направим окончателната ветеринарномедицинска експертиза. Каквото и да покажат те, обаче, експертите на Спасителния център на Зелени Балкани са единодушни, че в голяма степен именно бракониерският отстрел е причината за леталния изход на птицата.
За случая, който ние ще следим отблизо, са сезирани компетентните органи.

Царският орел е защитен вид по Закона за биологичното разнообразие на република България, и редица международни конвенции. Напомняме, че Наказателният кодекс на Република България предвижда лишаване от свобода до 5 години и глоба в размер от 1000 до 5000 лв. при унищожаване, задържане или продаване на европейски или световно застрашени диви животни.

Призоваваме обществото към нетърпимост към подобни нагли престъпления, защото те ограбват нашето национално богатство – безценната ни природа и редките видове, които се опитваме да опазим за бъдещите поколения, коментираха от двете природозащитни организации.

За допълнителна информация:
Д – р Иванка Личева,
Сътрудник Реанимация
Спасителен център за диви животни
Тел.: 0885228486 e-mail:
ilicheva@greenbalkans-wrbc.org

Димитър Демерджиев,
Отговорник за опазването на царския орел, БДЗП

LIFE+ Опазване на царския орел и ловния сокол
Тел. 0878 599 376