Новини

Пролетно почистване на щъркеловите гнезда в Европейското село на щъркелите - Белозем

Пролетно почистване на щъркеловите гнезда в Европейското село на щъркелите - Белозем

23.03.2017
През изминалата седмица представители на Зелени Балкани от Пловдив и стажанти по програма „Студентски практики“ на МОН на Спасителния център за диви животни от Стара Загора обединиха усилията си в почистване на щъркеловите гнезда в Белозем.

След дългогодишен мониторинг на щъркеловата колония върху покрива на училището в Белозем, установихме че не са редки случаите, когато малките са с ампутирани крайници, именно поради оплитането им в неестествени материали в гнездото. В резултат на миналогодишното почистване на гнездата, нямаше нито един оплетен млад щъркел. Ето защо и тази година предприехме мерки по почистване, които се надяваме да ограничат заплитането им, а също така да стимулират и други двойки да заемат изоставените гнезда.

Въпреки миналогодишното почистване, щъркелите и тази година успяха да ни изненадат с всевъзможните неща, които бяха успели да съберат през изминалия гнездови период. В гнездата открихме парчета от чували, голямо количество сезал, въжета, парцали, найлонови торбички и дори джапанки.

Надяваме се, в резултат на усилията ни и през предстоящия гнездови сезон отново да няма пострадали млади щъркели !
Благодарим на всички участници за добре свършената работа и почистените, подредени общо 26 гнезда на бели щъркели!

Дейностите се осъществяват по проект: „Опазване на белия щъркел и създаване на условия за развитие на фото и орнитологичен туризъм в района на с. Белозем”, финансиран в рамките на проект „Влажни ливади и пасища” на фондации EuroNatur (Germany) и Ciconia (Liechtenstein).

За контакти: 
Дончо Киров - dkirov@greenbalkans.org