Новини

Профилактика при ловните соколи в Центъра

Профилактика при ловните соколи в Центъра

21.10.2021
Традиционно, след края на размножителния сезон и преди началото на зимата, в средата на есента, екипът на Спасителния център на Зелени Балкани провежда профилактика на всички постоянни обитатели на Центъра.

Днес бе ред на втората част от групата на ловните соколи, след като в началото на септември успяхме да прегледаме останалите.

И този път ветеринарните ни лекари си свършиха чудесно работата, преглеждайки, претегляйки и обезпаразитявайки всяка една от птиците.

Освен, че на някои се наложи да подрежем клюновете и ноктите, за щастие, други проблеми по птиците не бяха констатирани.

Помощници на ветеринарните специалисти бяха студенти по ветеринарна медицина от Тракийския  университет, участници в проект "Студентски практики- Фаза 2" на МОН, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинасиран от Европейския социален фонд.

А, докато ветеринарите вършеха работата си, останалата част от екипа ни използва отсъствието на птиците във волиерите, за да ги почисти, дезинфекцира и поправи. За да са готови – чисти и уютни за предстоящата зима.
 
Проектът „Завръщане на ловния сокол в България“ се финансира от Mohamed Bin Zayed Raptor Conservation Fund и ЗАД „Армеец“.