Новини

Профилактика на нощните грабливи птици в Спасителния център на Зелени Балкани

Профилактика на нощните грабливи птици в Спасителния център на Зелени Балкани

27.02.2018
През изминалите почивни дни екипът на Спасителния център на Зелени Балкани и студенти от Тракийския университет, стажанти по проект „Студентски практики“, прегледаха всички сови, постоянни обитатели на Центъра.

Младите, бъдещи, ветеринари се включиха активно в претеглянето, обезпаразитяването и тоалета на птиците, като междувременно научиха много за чудния свят на нощните грабливи птици.

Междувременно на проверка бе академичният наставник на студентите по проекта д-р Коев. Той проследи с интерес работата на младите хора, обмени информация с ментора им д-р Петров и даде някои напътствия за по отношение на практиката.